Albánie

Albánie je malá země na balkánském poloostrově, která na severozápadě hraničí s Černou Horou, na severovýchodě s provincií Kosovo, na východě s Makedonií a na jihu s Řeckem. Západní část Albánie leží na pobřeží Jaderského moře a jihozápadní část omývá Jónské moře. Albánie vyniká rozmanitou a nádhernou přírodou s minimálním množstvím civilizačních zásahů. Je to převážně hornatá krajina. Asi 70% území tvoří vysoké hory, na severu tzv.. Albánské Alpy. Nejvyšší vrch Korab 2751 m.n.m.. Jižní hory mají typický tektonický charakter. Nížiny se nacházejí jen v úzkém pobřežním pásu.

Albánie je známé jezery - Skadarské jezero na hranici s Černou Horou a na hranici s Makedonií jsou to dvě jezera Ochridské a Prešpanského. Má velmi bohatou faunu a flóru (vlci, divoká prasata). Předkové Albánců byli Ilyrové. Albánci hovoří albánským jazykem, který má původ v ilyrském jazyce a patří do skupiny indoevropských jazyků. Území Albánie obývali v minulosti kmeny Ilyrů, Řeků, Římanů a Turků, proto se Albánci pokládají za jeden z nejstarších národů Evropy. Od roku 1469 do roku 1912 patřila Albánie pod Osmanskou říši, od roku 1912 do roku 1946 byla královstvím. Po 2. světové válce, od roku 1946, byla pod komunistickou diktaturou Enver Hodži a stala se nejizolovanější zemí v Evropě.

Pád totality a demokratické volby v roce 1990 urychlily ekonomický vzestup ve všech oblastech včetně cestovního ruchu. Vybudovaly se nové cesty, hotely, investovalo se tu hodně, hlavně italského kapitálu. Největší města jsou Tirana - hlavní město (780.000 tis. obyvatel), Durres (Drač) - největší lodní přístav a Skadar - historické město na břehu Skadarského jezera. Velmi mnoho obyvatel žije na venkově.

Vyznání obyvatelstva: 60% islám, 20% pravoslavní, 10% katolíci a 10% jiné. Albánci jsou velmi přátelští a pohostinní, zvyklí se svým hostům věnovat. Albánská kuchyně je typicky středomořská a balkánská, se silným tureckým vlivem, gyros - nejoblíbenější jídlo (pečené skopové resp. jehněčí podávané s chlebem pita), maso na roštu, čevabčiči, saláty s olivami, sýry feta a kaškaval, rýžový puding se skopovým mlékem. Národním alkoholem je rakija, vyráběna nejčastěji z hroznů, populární je i pití mladého vína.

Albánské pobřeží se vyznačuje typicky středomořským klimatem, teplými a suchými léty a vlhkými zimami. Pobřeží Jaderského moře je dlouhé cca 200 km. Nacházejí se zde největší a nejkrásnější široké písečné pláže Albánie. Nejznámější jsou Dračská riviéra (v délce cca 30 km) a pláže v okolí měst Shëngjin, Lezhë a Vlorë. Na pobřeží Jónského moře jsou to pláže v okolí letoviska Saranda (oproti Korfu).

Durrës (Drač) - město na pobřeží Jaderského moře, známé kulturními a historickými památkami, muzei, atrakcemi a divadly. Mezi nejvýznamnější patří největší staro- římský amfiteátr na Balkáně a lázně (z 2. století před n.l.), stará pevnost, Archeologické muzeum s vynikajícími sbírkami starých artefaktů. Dnes je Durres hlavním přístavním městem Albánie, s častými linkami trajektů z Itálie a Černé Hory. Dračský záliv je známý svou pláží GOLEM, která se táhne v délce cca 30 km. Je oblíbená mezi turisty a stejně vyhledávaná obyvateli Tirany. Podél celé pláže je množství hotelů, rekreačních vil, restaurací, barů, nočních klubů, které během letních měsíců nabízejí rušný noční život.

Klimatická tabulka - průměrné teploty v °C

měsíc    6   7   8   9

vzduch 27 30 30 25

voda    20  23 24 22

Všeobecné geografické údaje: 

Rozloha: 28 748 km²

Počet obyvatel: 3563112

Hlavní město: Tirana

Měna: albánsky lek

Mezinárodní poznávací značka: AL

nternetová doména: .al

Směrové telefonní číslo: +355

www.albania.com

LTweb