Andorra

Andorra je malým knížectvím ležícím v Pyrenejích mezi Francií a Španělskem. Hlavním městem je Andorra la Vella. Tahle zemička má asi 80 tisíc obyvatel, z čehož většinu tvoří Španělé. Andořané jsou tak ve své zemi menšinou. Úředním jazykem je kastilština, domluvíte se ale také francouzsky a španělsky. Většina obyvatel jsou katolíci. Ačkoliv země není v EU, je součástí její celní unie a k placení se užívá euro. Ekonomika země stojí hlavně na cestovním ruchu a významnou roli hraje také bankovnictví, Andorra je známým evropským daňovým rájem. Kvůli vysokým nadmořským výškám se tu zemědělství podílí jen 1% na ekonomice země, jedná se hlavně o chov ovcí.

Andorra je moderním prototypem zvláštní formy vlády, a to diarchie. Jedná se o vládu dvou osob. V tomto případě je hlavou státu francouzský prezident a biskup jedné ze španělských diecézí. Diarchie je jednou z nejstarších forem vlády a v dávné historii ji uplatňovaly třeba Sparta nebo starověký Řím. V Andoře se o vládu dělí dvě osoby už od 13. století. Prvním zmínky o téhle zemičce pochází z 9. století, kdy již z nadvlády Maurů osvobodil Karel Veliký. Ten poté toto území věnoval hrabatům a biskupům z okolí, kterých se tu vystřídalo hned několik. Andorra je neutrální zemí a nemá vlastní armádu, v případě potřeby by ji bránila Francie a Španělsko.

Andorra leží v Pyrenejích a její krajinu tak tvoří horské vrcholy ve výšce kolem 3 000 m. n. m., horská jezera, řeky a ledovcová údolí.

LTweb