Čína

S rozlohou blížící se deseti miliónům čtverečních kilometrů je Čína čtvrtou největší zemí na světě, ačkoli v počtu obyvatel jí v současnosti šlape na záda sousední Indie a podle odhadů ji brzy přeroste. Dnes na jejím území žije kolem 1,34 miliardy lidí.

Devadesát procent tamní populace tvoří Chanové neboli etničtí Číňané. Nejvíce je lidí v produktivním věku. Na venkově jich žije nepatrně více než ve městech. Mezi hlavní náboženství patří buddhismus, taoismus, islám a křesťanství.

Stopy osídlení na území dnešní Číny sahají až do osmého století před naším letopočtem. Významným mezníkem se stal rok 221 před Kristem, kdy se dynastii Čchin podařilo sjednotit menší roztroušené správní celky. Tato dynastie dala také nové zemi její současný název. V průběhu let se pak u moci vystřídalo ještě mnoho dalších dynastií, které měly na svědomí rozrůstání území až do současné podoby.

Dnes se Číně daří produktivně propojit komunismus s kapitalismem. Je jedním z největších světových exportérů a přitahuje rekordní množství zahraničních investic. Velkou měrou rozšiřuje své vlastní zahraniční investice. Je zemí mnoha tváří, od obřích aglomerací, historických památek až po panenskou přírodu. Z hlediska turistiky nabízí nespočet možností pro všechny typy cestovatelů.

LTweb