Athény - Řecko

Athény, město řeckých bohů a kolébka naší civilizace. Okouzlující hlavní město Řecka, kde se zrodila demokracie a žilo zde mnoho slavných filosofů, vzbuzuje v mnoha lidech obdiv pro svou architekturu. Svatá skála Akropole byla roku 1987 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a jistě k tomu přispěly i stavby, které se zde tyčí - Parthenón, Erechtheion, brána Propylaje, Dionýsovo divadlo i Divadlo Héroda Attika, Plaka s klikatými uličkami, tržiště Agora, Hephaestův chrám... Metropole nabízí nepřeberné množství kulturních zážitků i nádherné pláže Egejského moře.

LTweb