Lisabon - Portugalsko

Dovolená Lisabon

 

Lisabon je nejzápadnějším hlavním městem na evropské pevnině. Díky své poloze si vysloužil přezdívku Město sedmi pahorků. Tyto vyvýšeniny pomyslně rozdělují Lisabon na několik částí, z nichž každá má své osobité kouzlo a charakter.

Lisabon je hlavním městem Portugalska, je sídlem vlády, největším portugalským přístavem, politickým, hospodářským a  kulturním centrem země. V Lisabonu žije asi 564 000 obyvatel. Na lisabonském předměstí však bydlí další 3 miliony obyvatel v samostatných městech Loures, Odivelas, Amadora a Oeiras. Z jedné strany je Lisabon ohraničen řekou z druhé strany moderními předměstími. Město sedmi pahorků" nad řekou Tejo je význačné opravdu velkým množstvím historických památek. Své návštěvníky město ohromí budovami z bílého vápence, úzkými uličkami a pohodovou atmosférou, která v Lisabonu panuje celoročně.

 

Belémská věž


Klášter sv. Jeronýma se nachází v přístavní čtvrti Belém. Právě odtud vyráželi v 15. a 16. století mořeplavci na své objevitelské výpravy. Na jejich počest zde dnes stojí Památník objevitelů (Padrão dos Descobrimentos). Velká kamenná mapa na něm znázorňuje trasy objevitelských cest. V sousedství památníku se tyčí nejznámější symbol města - Belémská věž (Torre de Belém). Tato strážní věž je dnes ze tří stran obklopená vodou. Původně však stála na ostrově a měla za úkol chránit ústí řeky Tejo před nepřátelskými loděmi a piráty. Věž nechal postavit Manuel I. počátkem 16. století v klasickém manuelském slohu oslavujícím zámořské objevy. Věž samotná připomíná tvar lodi. Za vlády krále Manuela I. sloužilo sklepení věže jako vězení. V roce 1983 byla Belémská věž spolu s klášterem sv. Jeronýma přidána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z terasy věže je krásný výhled na okolní krajinu až daleko k horizontu.

 

Kláštěr svatého Jeronýma

Roku 1497 vyplul z lisabonského přístavu mořeplavec Vasco de Gama na svou objevitelskou plavbu do Indie. Po svém úspěšném návratu se stal národním hrdinou a dodnes je místními uctíván. Jeho hojně navštěvovanou hrobku si mohou turisté prohlédnout v klášteře sv. Jeronýma (Mosteiro dos Jerónimos) ze 16. století. Křížová chodba klášterního kostela je nádhernou ukázkou čistého manuelismu, stavebního slohu s lodními prvky (např. kotvami či smotaným lanem), který se stal velice populárním za vlády krále Manuela I. Tento panovník nechal klášter a řadu dalších staveb ve městě vybudovat na počest slavného návratu Vasco de Gamy z expedice. Na romantické období zámořských objevů a odvážných mořeplavců mohou turisté zavzpomínat v místní expozici Muzea námořnictví (Museum da Marinha), které se nachází rovněž ve zdech Jeronýmského opatství.

 

Centrum Baixa

Centrum města čtvrti Baixa (Údolí) se širokými pravoúhlými ulicemi se říká Baixa Pombalina. Pěší zóny v této čtvrti jsou lemovány slunečníky ze zahrádek restaurací a kaváren. Velkolepé hlavní náměstí Praça do Comércio (Obchodní náměstí) sloužilo k vítání důležitých návštěv a osobností, které do Lisabonu připluly lodí. Široká pěší zóna Rua Augusta spojuje Obchodní náměstí s centrálním lisabonským náměstím Rossio (Prostranství). Kdysi se zde pořádaly býčí zápasy. Dnes je v centru zábavní park a kolem dokola nespočet půvabných kaváren. Odpočívají zde nejen turisté, ale i místní lidé, kteří pití kávy povýšili doslova na rituál. Na náměstí Praça de Figueira se nachází místní dopravní rarita - osobní výtah (Elevador de Santa Justa), který spojuje centrum města Baixa s výše položenou městskou částí Chiado. Výtah je vysoký 45 metrů.

Muzea 

Kromě Námořního muzea a Muzea kachlíků je v Lisabonu proslulé též Muzeum starého umění (Museum Nacional de Arte Antiga). Místní sbírka je založená na dílech portugalských umělců, najdete zde ale i obrazy Hieronyma Bosche nebo Albrechta Dürera. V Lisabonu je dále možné navštívit Muzeum moderního umění, kde můžete vidět Rembrandta, Moneta i Maneta, dále Archeologické muzeum, Městské muzeum zaměřené na dějiny Lisabonu, Muzeum kočárů se sbírkou královských kočárů či Gulbenkianovo muzeum nabízející sbírku výtvarných děl. Otevírací doba ve většině z nich je od 10 do 17 hodin (v létě do 18 či 18.30). Zavřeno bývá v pondělí a v době oběda.

Bairo Alto

Městská čtvrť Bairro Alto (Horní čtvrť) je známá hlavně svým nočním životem. Turisty zde láká řada barů, restaurací a nočních podniků. Odevšad zaznívá typické fado -  portugalské melancholické blues v doprovodu kytar. Místní žijí dlouho do noci a vstávají, podle našich měřítek, v dopoledních hodinách. Divadlo nebo koncerty zde začínají často v půl desáté večer. Do Bairro Alto se dá mimo jiné dostat výtahem Elevador de Santa Justa.

 

Fakultativní výlety v Lisabonu

CELODENNÍ VÝLET DO MĚST OBIDOS, NAZARÉ, FATIMA A ALCOBAÇA/BATALHA

Celodenní výlet začíná prohlídkou města Óbidos obklopeného hradbami s jeho malebnými uličkami, dále pokračujete do Alcobaca, kde si prohlédnete místní kostel z 12. století. V malebné rybářské vesničce Nazaré bude zastávka na oběd. Poté budete pokračovat směrem do města Batalha, kde navštívíte místní klášter, který je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Batalha je nejkrásnějším příkladem portugalské gotické architektury. Výlet zakončíte návštěvou města Fatima, nejznámějšího poutního místa v Portugalsku.

Cena za osobu: 86 EUR
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce v angličtině, oběd

POLODENNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET DO MĚSTA SINTRA A NA „SLUNEČNÍ POBŘEŽÍ“

Během tohoto výletu navštívíte tzv. „slunečné pobřeží“ s jeho plážemi v zálivu Cascais, útesy Boca do Inferno, Guincho a nejzápadnější místo Evropy – Cabo da Roca (pouze od 1. dubna – 31. října). Poté budete autobusem pokračovat přes Sintra Mountain (pohoří) k prohlídce Vila Palace (Královského paláce). Královský palác se nachází na úpatí hor a od 14. století byl rezidencí portugalských králů. Od roku 1995 je i s přilehlou oblastí zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Cena za osobu: 56 EUR
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce v angličtině

POLODENNÍ PROHLÍDKA LISABONU

Jedná se o kombinaci pěší a autobusové prohlídky Lisabonu, při níž navštívíte jednu z nejkrásnějších čtvrtí lisabonu – Alfamu. Zde bude krátká zastávka s ochutnávkou vína. Dále budete autobusem pokračovat podél Black Horse Square se zastávkou u Belém Tower a u Monument to the Discoveries. Další zastávka bude u kostela Sv. Jeronýma s prohlídkou Musea kočárů.

Cena za osobu: 34 EUR
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce v angličtině

 

TIP NA VÝLET MĚSTEČKO SINTRA

Pokud jste v Lisabonu několik dní, neměli byste si nechat ujít návštěvu jedné z nejvýznamějších památek v zemi - města Sintry.

Sintra je historické město nacházející se v západní části země v regionu Lisabon. Historie města sahá do 11. století. Z tohoto období totiž pochází první písemná zmínka o tomto městě. Ve 12. století město poničili Křižáci. Svůj největší rozmach město zažilo v 19. století, kdy se Sintra stala středem evropské romantické architektury. Mezi nejvýznamnější památky patří Národní palác Sintra, který je nejlépe zachovalým středověkým královským palácem v Portugalsku . Osídlen byl nepřetržitě od 15. do 19. století. Dále je to palác a kaple Quinta da Regaleira, Národní palác Pena, Palác Monserrate a hrad Moors. Ve městě a jeho okolí je mnoho parků, které byly v minulosti osázeny exotickými druhy stromů. Díky kombinaci památek a přírody je Sintra jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v celém Portugalsku. Od roku 1995 je Sintra zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V současnosti žije ve městě zhruba 30 tisíc obyvatel.
Jak se tam dopravit?
Vlak je určitě nejlepším spojením, dá se sice využít i autobusu, ale doprava vlakem je rychlejší. Přímo do Sintry jezdí vlak z lisabonského nádraží Rossio. Nejkratší cesta je metrem na stanici Restauradores a hned první větší budova po výstupu ze stanice v sobě ukrývá vstupní halu nádraží. Zpáteční jízdenka na vlak odjíždějící dvakrát za hodinu stojí necelých pět euro a za pár desítek minut jste v Sintře.

 

LTweb