Petrohrad - Rusko

Petrohrad je s téměř 5 000 000 obyvatel druhé největší město Ruska a z měst nad milión obyvatel je nejsevernější na světě. Leží v severozápadní části Ruska při ústí řeky Něvy do Finského zálivu, který je součástí Baltského moře. Petrohrad je místem mnoha významných historických událostí a nabízí více než úchvatné památky z dob osmnáctého až dvacátého století. Naleznete zde nejskvostnější stavbu Petrohradu - Zimní palác s překrásnými, zlatem zdobenými interiéry. Nechala jej postavit sama dcera Petra Velikého - Alžběta. Můžete se vydat do největší galerie na světě - Ermitáže, ve které se nacházejí necelé tři miliony uměleckých děl z celé Evropy. Na 440 tisíc dělníků se podílelo na stavbě jedné z největších katedrál na světě a to katedrále svatého Izáka. Nemůžete si nechat ujít pravděpodobně nejznámější památku Petrohrad-Jantarovou komnatu. Místnost, jejíž zdi jsou vykládány pouze pravým jantarem a čistým zlatem. Mezi nejnavštěvovanější historické budovy patří také první stavba v Petrohradu - Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla. Ta byla založena roku 1703 na mělčině řeky Něvy. 4-kilometrový Něvský prospekt je bezpochyby nejslavnější ulicí Ruska. Z mnoha památek ve městě je možné jmenovat jen některé. Patří k nim dále Admiralita, budova v klasickém stylu carského impéria, která byla po 200 let sídlem velitelství námořnictva. Baňatých věžiček pravoslavných kostelů je v Petrohradu celá řada, asi nejzajímavější jsou chrám sv. Izáka se zlatou kopulí a krásným interiérem a chrám ,,Na prolité krvi" (postaven na místě atentátu na Alexandra II.). Od dubna do září je jednou z největších atrakcí Sankt-Petěrburgu zvedání třinácti petrohradských mostů zejména na Malé a Velké Něvě. Na většině mostů se otevírají obě ramena, na některých, jako např. na Troickém mostě, jen jedno. Mosty se otevírají proto, aby mohly městem proplout vysoké lodě, plující po řece Něvě z Finského zálivu do Ladošského jezera a dále po velkých ruských řekách až do Moskvy. Návštěva Petrohradu se jistě stane nezapomenutelným zážitkem.

LTweb