Řím - Itálie

Dovolená Itálie - Řím

Řím (nazýván také věčné město) je hlavním městem Itálie a byl po dlouhou dobu největším městem tehdejšího světa. Byl založeno před více jak 2 700 lety. Na jeho území se nachází nejmenší samostatný nezávislý stát Vatikán - sídlo papeže, hlavy katolické církve s rozlohou pouhých 0,44 km². Můžete zde spatřit světoznámé památky, namátkou třeba Kolosseum, Basilika Sv. Petra, Španělské schody, Forum Romanum, Sixtinská kaple.. a mnoho dalších.

Historie tohoto starověkého města je strhující. Můžeme zde najít velmi mnoho památek přes 2000 let starých. Svůj život zasvětilo Římu mnoho umělců, kteří zde stvořili mnoho nádherných uměleckých děl. Vyjmenujeme jen některé jména jako Michelangelo Buonarroti, Rafaello, Bernini. Město se také pyšní systémem důmyslných akvaduktů napájených ze 100 km vzdálených hor, na něž navazuje celá soustava majestátních fontán, vodotrysků a kašen.

 

Několik tipů na návštěvu:

Vatikán


Vatikán leží na pravém břehu Tiberu a je papežovým suverénním státním územím uvnitř Říma. Základní kámen byl položen 18. dubna 1506 za Julia II, stavba se však protáhla na dalších 120 let.

Vatikán má asi 800 obyvatel. Papežovu tělesnou stráž tvoří Švýcarská garda. Jsou to katoličtí Švýcaři ve věku 19-25 let jejichž výška je min. 1,78 m. Vatikán má i svou vlajku - žluto-bílá, složená ze dvou podélných pruhů a na bílém poli má znak ze dvou zkřížených klíčů pod papežskou korunou. Středem Vatikánu je náměstí svatého Petra - Piazza di San Pietro. Nádvoří je ve tvaru rozevřené lidské náruče, což má symbolizovat otevřenou náruč církve vítající věřící. Na stavbě se podíleli nejvýznamější stavitelé doby…Bramante, Rafael Santi, Bernini, Michelangelo. Ovál náměstí obklopují čtyři řady dórských sloupů a pilastrů. Středu dominuje granitový obelisk (Obelisco Vaticano) přivezený z Egypta. Obelisk je zakončen ve výšce 41 metrů křížem, jenž obsahuje relikvii Kristova kříže. Vedle obelisku jsou dvě fontány z poloviny 17. století. Na impozantním náměstí, které téměř geniálně navrhl a postavil Bernini v l. 1656-1667 bylo použito 284 dorských sloupů rozvržených do 4 řad a 88 pilířů, na jejichž balustrádě stojí 140 soch světců vysokých 3.75 m. Na náměstí se nachází také vatikánská pošta, kde je možné zakoupit nejen pohlednici, ale i vatikánské poštovní známky s vatikánským razítkem. Za návštěvu určitě stojí chrám sv. Petra, jenž je vrcholným dílem italského stavitelství, Sixtínská kaple, zahrady nebo vatikánská muzea.

Sixtínská kaple

Byla postavena v letech 1473-1481 za papeže Sixta IV. Konají se v ní volby papežů. Kapli proslavilo Michelangelovo dílo. Původně hvězdnou oblohu na stropě doplnil Michelangelo o fresky z Nového a Starého zákona. Museum Clementino obsahuje největší a nejcennější sbírku antických uměleckých děl, Museo Etrusco shromáždilo sbírku etruských vykopávek a Museo Sacro obsahuje zajímavé sbírky předmětů umělecké výroby.

Koloseum

Jedná se vlastně o velký elipsovitý amfiteátr v centru města Říma. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v Římské říši postaven. Je to jedna z největších a nejimpozantnějších staveb římské architektury. Původně bylo schopno pojmout až 50.000 diváků a bylo užíváno pro gladiátorské souboje, rekonstrukce bitev a dramat založených na římské mytologii. Koloseum je ikonickým symbolem císařského Říma a jednou z nejpopulárnějších římských a italských turistických atrakcí.

Pantheon

Je nejvýznamnější a nejzachovalejší antickým chrám v Římě a zároveň místo posledního odpočinku Raffaela. Ohromuje návštěvníky kopulí s okulem, jímž dovnitř pronikají sluneční paprsky.

Fontána di Trevi

Jedná se o největší fontánu v Římě. Je dlouhá 26 m a široká 20 m. Hlavním stavitelem byl Nicola Salvi a stavba této fontány mu trvala třicet let. Zajímavostí je, že tato fontána denně spolyká kolem 3000 EUR, což je částka kterou turisté v průměru do fontány nahází. Pokud by jste si však lovením mincí chtěli navýšit váš rozpočet, asi Vás zklameme, sbírání mincí je zakázáno itlaským zákonem.

Bazilika sv. Petra

Je jednou z nejsvatějších a zároveň nejstarších křesťanských staveb na světě. Nalézá se zde tradiční místo posledního odpočinku papežů. Kosntrukce baziliky, jež se dochovala do naších časů, začala v roce 1506 a byla dokončena o více než sto let později. Ačkoliv se nejedná o nejdůležitější z křesťanských míst, pořádají se tu pravidelně papežské ceremonie. Rozlehlá budova může pojmout až 60 000 věřících.

Forum Romanum

Je nejstarší římskou částí. V dobách starého antického Říma bylo středem veškerého dění a jakýmsi obchodní centrem, kde se potkávali lidé, probíhal veřejný život a soudy. Nacházejí se zde charakteristické chrámy, monumenty a baziliky zasvěcené bohům.

Španělské schody

Nacházejí se na Piazza di Spagna a jsou známé ze slavných italských módních přehlídek a filmů. Schodiště má celem 183 schodů stoupajících k náměstí Trinita dei Monti.

Více informací na Wikipedia

 

LTweb