Kalábrie - Jónské moře

Kalábrie se nachází na jihu Itálie jako pomyslná špička boty Apeninského poloostrova. Dělí se na dvě části a sice část východní, kterou omývají vody Jónského moře a část západní omývanou mořem Tyrhénským. Oblast je převážně hornatá, jen u pobřeží jsou menší nížiny. Kalábrie je známá velkým množstvím historických památek.

Více zde: Wikipedia

LTweb