Itálie

Itálie je zemí krásných písečných pláží, průzračného modrého moře a napříč celým územím táhnoucího se pohoří Apeniny. Na území Itálie se nachází největší počet památek světového kulturního dědictví UNESCO na světě (47). Je jednou z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších zemí.

Po celé Itálii se z období starověkého římského impéria zachoval velký počet památek. Ve všech provinciích se nacházejí historické památky a umělecká díla patřící k nejvzácnějším na světě. Itálie ovšem nevybízí pouze  k návštěvám památek, ale především i k odpočinku na písčitých plážích či k aktivní dovolené v rámci nejvyššího pohoří Evropy. Jelikož byla Itálie sjednocena až roku 1861, cítí Italové často větší sounáležitost právě se svou provincií. Rozdílnost se zde tak projevuje převážně v odlišných dialektech, kuchyních či životní úrovni. Itálie zabírá celé území Apeninského poloostrova. Itálii omývá z východu moře Jaderské, z jihu moře Jónské a ze západu moře Tyrhénské a Ligurské. Vzdálenost mezi severním a jižním okrajem země je 1 340 km. K Itálii náleží 2 hlavní ostrovy: Sardinie, která se nachází u západního pobřeží, a Sicílie, která leží na jižním cípu poloostrova. Uvnitř Itálie leží 2 městské státy: Vatikán a San Marino. Ekonomicky je Itálie rozdělena na vyspělý průmyslový sever a zaostalejší zemědělský jih, který se nyní snaží vyrovnávat náskok severu turistickým ruchem.

Více informací zde: Wikipedia

LTweb